Red Purple Black

Novac iz EU fondova stiže na Kamešnicu, Vrdovo i Vještić goru

IspisE-mail

vaganjPROJEKTI
Općine Otok i Hrvace sa zapadne strane Kamešnice i općina Livno iz BiH zajednički će, u okviru međugranične suradnje, prema pretpristupnim fondovima EU-a kandidirati više projekata od zajedničkog interesa.


Otok i Hrvace kandidirat će biciklističke staze na Kamešnici, Vrdovu i Vještić gori koje bi dodirivale granično područje susjedne bosanskohercegovačke općine. Zajednički interes triju općina je i cesta Sinj – Livno preko Vagnja.

S hrvatske strane riječ je o državnoj cesti D-219 koja je u najvećem dijelu modernizirana, s poboljšanom trasom i asfaltirana, a upravo se radi na dionici od Hana do raskrižja prema Gljevu. Livnjaci su obavili zemljane radove, sve do polaganja asfalta, na dionici od Ćajića Lakta do Vagnja.

Probili su potpuno novu trasu i kroz nekada prometno neprohodnu Dragu napravili modernu cestu. Moderna cesta od Livna i Sinja do Vagnja trebala bi privući investitore u zimski centar na kamešnički Rosni dolac, kojega se također planira kandidirati za sufinanciranje iz europskih fondova. Livnjaci su već izradili studiju o izvedivosti toga projekta, a na njoj su kao konzultatnti i suradnici bili angažirani Ante Kostelić Gips i Bojan Križaj.

 

KOMENTARI

Zadnji OGLASI

Prijatelji