Red Purple Black

Vlašić će ipak imati svoju sjedešnicu, ali tek od slijedeće sezone

IspisE-mail

Poduzeće „OZON doo“ je nakon cijelog niza problema na koje su naišli, započelo sa prijevozom sjedešnice kupljene u Adelbodenu (CH). Radi se o jednom zaista velikom projektu, kako sa financijskog, tako i sa građevinskog stajališta. O njegovoj važnosti za vraćanje planine Vlašić na mjesto koje bi trebala imati na široj regionalnog turističkoj karti ovog dijela Europe, nije potrebno govoriti.

Da odmah razjasnimo: Sjedešnica neće biti u funkciji za ski sezonu 2007/2008., tako da dežurni pesimisti dalje ni ne trebaju čitati ovaj prilog...

Za pretpostaviti je da će ovaj posljednji podatak izazvati veliko razočarenje kod mnogih, pa se u vezi s tim treba napomenuti nekoliko činjenica. Predstavnici poduzeća „OZON“ su, ispred poduzeća „Vlašić ski doo“ (čiji je „OZON“ uz „SRC Vlašić“ i „Elmont“ sastavni dio) protekle zimske sezone posjetili renomirani ski centar Adelboden u Švicarskoj, vođeni jasnom činjenicom da su smještajni kapaciteti na planini Vlašić već poodavno višestruko nadmašili kapacitete vertikalnog transporta i pratećih staza, te potrebom izgradnje tih novih skijaških kapaciteta u područjima planine Vlašić sa većom nadmorskom visinom. Tu su sa vlasnicima postigli precizan dogovor o kupovini sjedešnice koja je tada bila u punoj funkciji, a na čije mjesto su poduzetni švicarci planirali postavljanje novog šesterosjeda.

Po povratku u BiH, predstavnici poduzeća „OZON“ su odmah pristupili neophodnim radnjama za realizaciju ovog projekta, koje su se prije svega ogledale u osiguranju materijalnih sredstava za uplatu avansa, te kasniju isplatu kompletnog dogovorenog iznosa.

Usporedo sa ovim, pokrenute su neophodne aktivnosti za dobivanje potrebnih dozvola, suglasnosti i koncesija, te izrade projektne dokumentacije. Sve se ovo počelo događati još u zimu 2006. godine.

Kredit za kupovinu je uz mnoge probleme realiziran, te je iznos za sjedešnicu plaćen u cijelosti. Problem je, naravno, bio i organizirati (i financirati) prijevoz kompletnog postrojenja od Švicarske do BiH, jer se radi o nekih 25 do 30 punih šlepera! Na planiranu lokaciju u blizini Travnika dovezena je polovica postrojenja, te se odmah pristupilo pravilnom skladištenju i zaštiti do narednog proljeća kada bi se trebalo krenuti sa završnom fazom projekta.

Prema izvršenim mjerenjima na terenu, a dijelom u skladu sa „Zoning planom Vlašić“, nakon završetka izrade projektne dokumentacije, sjedešnica će se postaviti na lokalitet koji je prethodno i najavljen na stranici Babanovac.net. Početna stanica će se nalaziti na nadmorskoj visini od 1470 metara, sjeverno-sjeveroistočno od završne stanice postojećeg ski lifta „Markovac“, a završna stanica će se graditi na nadmorskoj visini od 1807 metara, u „sedlu“ uz vrh Pavo. Ukupna će dužina sjedešnice iznositi 1633 metara, a kapacitet 2500 skijaša na sat.
Ono što ovaj projekt uzdiže na najviši nivo prioriteta za planinu Vlašić jeste činjenica da će planina Vlašić njegovim završetkom dobiti 11 000 (!!!) metara novih staza, što je povećanje kapaciteta ski staza veće od 100 % !!!


Opširniji tekst možete pročitati na stranici Babanovac.net…


Benjamin, Babanovac.net

Kolovoz 2007.

KOMENTARI

Zadnji OGLASI

Prijatelji